Begagnad kurslitteratur i Handelshögskolan i Stockholm

Högskola / Universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan grundades 1909 av svenskt näringsliv och är en privat högskola. Högskolan är liten med ca 2000 studenter vilket ger en känsla av samhörighet och närhet mellan studenter, fakultet och personal. Vid Handelshögskolan bedrivs internationellt framstående forskning och många av forskarna är bland de främsta i världen inom sina respektive fält. Forskningen är bredare än vad man kanske tror, till exempel har forskare studerat hur hormoner påverkar hur villiga vi är att ta risker, hur talang påverkar lönerna inom finanssektorn, vad som påverkar oss när vi fattar stora finansiella beslut om till exempel bostadslån och hur konsumenter påverkas av olika slags skyltdockor. Allt ryms inom det breda ämnet ekonomi där skolan ser världen genom en ekonomisk lins. Handelshögskolan har ett tydligt fokus på hållbarhet med målsättningen att studenterna ska bli ansvarstagande beslutsfattare i framtiden.

Internationell miljö

Här möts lärare, föreläsare, forskare, företag och studenter från många olika länder, vilket ger en stark internationell prägel på studierna och livet som student. Det finns även möjlighet att studera språk och engagera sig i en mängd olika spännande internationella projekt. Om du är intresserad av att studera utomlands en viss del av utbildningen så finns möjlighet att ansöka till utbytesprogrammet. Handelshögskolan samarbetar med ledande universitet över hela världen bland annat genom nätverk som PIM (Partnership in International Management) och CEMS (The Global Alliance in Management Education). Handelshögskolan kan genom samarbeten med dessa internationella toppuniversitet erbjuda studieplatser för studenter som läser tredje året vid något av kandidatprogrammen.

Utbildning i världsklass

Som student vid Handelshögskolan i Stockholm får du ta del av en utbildning i världsklass. Många av professorerna och lärarna är ledande inom sina respektive områden och delar med sig av sina kunskaper och forskningsresultat i den dagliga undervisningen. Handelshögskolan lägger mycket resurser på dig som student. Utbildning bygger på att du har nära kontakt med lärare och andra studenter. Samarbete mellan studenter och dialogen med lärarna är avgörande för kvaliteten på din utbildning och för att känna gemenskap.

Täta näringslivskontakter

Handelshögskolans täta samarbete med näringslivet är unikt. Det sker en ständig dialog med företag för att kunna utvecklas och möta det kompetensbehov som finns på marknaden. Som student vävs arbetslivet in i din vardag redan under studietiden. Efter studierna blir det en naturlig övergång från studier till arbete. Varje vecka sker besök av företag som berättar om sina verksamheter och vilka möjligheter de kan erbjuda. Företagens närvaro skapar kontakter och arbetstillfällen och många studenter får jobb via dessa möten.

Ett nätverk att räkna med

Under tiden som student vid Handelshögskolan möter du många spännande människor. Varje vecka träffar du förstås andra studenter, föreläsare och gästföreläsare men också företagsrepresentanter och inspirerande personligheter som blivit inbjudna till högskolan. Några av dem kommer att bli dina nära vänner, många kommer du att träffa på under ditt yrkesliv och tillsammans har ni något gemensamt, Handelshögskolan i Stockholm.

Efter examen

Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper inom det ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsatta studier på masternivå eller början på en karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm är eftertraktade på arbetsmarknaden. Bredden av branscher är stor där en karriär påbörjas inom t.ex. bank och finans, Management Consulting, reklam, PR och kommunikation, Investment Banking, Retail, som finansanalytiker, eller inom redovisning. Andra väljer yrken som handläggare på departement och organisationer eller inom journalism medan vissa blir företagsledare, forskare eller startar egna företag.

Mer än 90 procent av studenterna som inte väljer att studera vidare har jobb redan tre månader efter examen. Nästan en tredjedel av dessa väljer dessutom ett jobb utomlands, vilket visar att en examen från Handelshögskolan är internationellt gångbar. Alla dörrar står öppna och du får möjlighet att själv forma din framtid.

Handelshögskolan i Stockholm

Lärosäte

Stockholm

Utbildarens hemsida

www.hhs.se